Kvalitet

Samtliga ingrepp registreras i FotCenters egen kvalitetsuppföljning, i Swedankle och i Riksfot. Den fotkirurgiska verksamheten bedriver fortlöpande kvalitetsförbättringar och uppföljande studier.

Ett stort arbete läggs på undervisning, både Fellow verksamhet och katedrala föreläsningar. Stort engagemang finns i svensk Fotkirurgisk föreing, SFS, SFS tidskrift samt deltagande i SOF, Svensk Ortopedisk Föreings, årliga symposier. Egen regelbunden fortbildning sker genom nationella och internationella kurser och möten.