Nationella Rekommendationer för Fotkirurgi- elektiva operationer för patienter över 16 år.

Ladda ner de nya rekommendationerna i pdf form:

Nationella rekommendationer