Söka till FotCenter Göteborg

FotCenter Göteborgs verksamhet omfattar mottagning och operationer inom specialiteten fot- och fotledskirurgi. Vi har en modern nyrenoverad mottagning och en topputrustad operationsenhet för både mindre polikliniska operationer och större ingrepp med inneliggande vård.

Vi har kort väntetid till vår mottagning och om din åkomma kräver fortsatt behandling hos oss kan du känna trygghet i att din behandlande läkare tar hand om dig genom hela behandlingsförloppet.

Till vår mottagning kan du söka på följande sätt:

Privatbetalande vård. Läs mer här!

Sjukvårdsförsäkring. Läs mer här!