Få tillgång till vård hemifrån

Videosamtal med läkare, fysioterapeut och sjuksköterska

Rehabstöd med video

Tryck på den klinik du vill komma i kontakt med,

Stockholm eller Göteborg

Diagnos

Vi har kort väntetid och våra specialister ställer snabbt diagnos.

Läs mer

Kirurgi

Vi utreder och behandlar alla diagnoser inom fot och fotledskirurgi.

Läs mer

Rehabilitering

Hos oss träffar du alltid utbildade fysioterapeuter.

Läs mer

Information till våra patienter!

FotCenter vill att du som patient ska känna dig så trygg som möjligt när du söker och får vård hos oss. Vi vill informera våra patienter med anledning av spridningen av det nya coronaviruset/COVID-19 att vi endast bedriver planerad sjukvård och då inte hanterar patienter med pågående smittsam sjukdom. Vi följer och anpassar löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande corona-viruset, vilket gäller både för vår personal och våra patienter.

Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och bla lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner.  Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på FotCenter för att kunna fortsätta utföra den sjukvård våra patienter behöver. Hos oss kan du få digitala videobesök och vi erbjuder också digifysiskabesök, vilket innebär att du träffar din fysioterapeut digitalt.

Om du som patient har tecken på infektion såsom hosta, feber, muskelvärk eller känner dig snuvig ber vi dig ta kontakt med oss på telefon, klicka på den klinik du vill komma i kontakt med (Stockholm och Göteborg) alternativt via vårdrummet för besked om vidare handläggning.

Skydda dig och andra från smittspridning

Tvätta händerna ofta,
Hosta och nys i armvecket,
Undvik att röra ögon, näsa och mun,
Använd handsprit

Välkommen till oss, vi har öppet som vanligt!

Sök till oss

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag
eller som privatbetalande patient.

Läs mer
Toppen från början till slut!
Välj ort