Få tillgång till vård hemifrån

Videosamtal med läkare, fysioterapeut och sjuksköterska

Rehabstöd med video

Tryck på den klinik du vill komma i kontakt med,

Stockholm eller Göteborg

Diagnos

Vi har kort väntetid och våra specialister ställer snabbt diagnos.

Läs mer

Kirurgi

Vi utreder och behandlar alla diagnoser inom fot och fotledskirurgi.

Läs mer

Rehabilitering

Hos oss träffar du alltid utbildade fysioterapeuter.

Läs mer

Skärpta rutiner pga. ökad Covid-19 spridning, 2020-12-23.

Vid minsta tecken på symtom såsom hosta, feber, muskelvärk eller snuva, kom inte till kliniken. Vi ber vi dig ta kontakt med oss på telefon, klicka på den klinik du vill komma i kontakt med (Stockholm och Göteborg) alternativt via vårdrummet för besked om vidare handläggning.

FotCenter vill att du som patient ska känna dig så trygg som möjligt när du söker och får vård hos oss. Vi vill informera våra patienter med anledning av spridningen av COVID-19 viruset att vi endast bedriver planerad sjukvård och då inte hanterar patienter med pågående smittsam sjukdom. Vi följer och anpassar löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande COVID-19 viruset, vilket gäller både för vår personal och våra patienter.

Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner.

Anhöriga tillåts inte komma in på kliniken förutom i undantagsfall. Vi använder oss av plexiglas mellan patient och behandlare och använder visir vid närmare kontakt. Alla patienter och behandlare tvättar och spritar sina händer innan undersökningen. Vi glesar ut i väntrummen för att begränsa antalet samtidigt, vi kan också be dig att använda munskydd när du kommer till mottagningen. Bland personalen har vi infört extraordinära hygienrutiner för att minimera smittspridning.

Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på FotCenter för att kunna fortsätta utföra den vård våra patienter behöver. Hos oss kan du få digitala videobesök och vi erbjuder också digifysiskabesök, vilket innebär att du träffar din fysioterapeut digitalt.

Sök till oss

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag
eller som privatbetalande patient.

Skydda dig och andra från smittspridning

Tvätta händerna ofta,
Hosta och nys i armvecket,
Undvik att röra ögon, näsa och mun,
Använd handsprit

Välkommen till oss, vi har öppet som vanligt!

Fantastiskt att efter många år äntligen träffa en läkare som går att diskutera med och ställa alla frågor! Så lugnande.

Senaste nytt

Välj ort