Våra fysioterapeuter gick på helgkurs med fokus på bl.a. träning av fotens funktioner

Den 25-26 januari gick våra fysioterapeuter Cecilia, Dagny och Sara en kurs med Markku Paanalahti i Stockholm. Under helgkursen lades fokus på undersökning av foten och gångfunktion, träning av fotens funktioner, mobilisering av dysfunktionella leder och muskler samt principer gällande avlastning med inlägg och tejpning.

Välj ort