Välkommen Dr Praxitelous

Vi hälsar Dr Praxitelous ST-läkare Södersjukhuset välkommen till FotCenter Stockholm för 5 veckors intensiv Fotkirurgisk utbildning, detta är en del i hans specialistutbildning i ortopedi.

Välj ort