Välkommen Dr Erika Sjöberg

Vi hälsar Dr Erika Sjöberg ST-läkare Södersjukhuset välkommen till FotCenter Stockholm för 5 veckors intensiv Fotkirurgisk utbildning, detta är en del i hennes specialistutbildning i ortopedi.

Välj ort