ganglion-bildInledning

Ganglion är en vätskefylld utbuktning från en led eller senskida, oftast stor som en ärta men den kan bli större.

Orsak

Orsaken är okänd men kan bero på artros i underliggande led men uppstår ofta utan orsak.

Symtom

Ganglion kan orsaka smärta eller obehag när den kommer i kläm i skor men är oftast mer kosmetiskt besvärande.

Behandling/Operation

Ganglion är helt ofarligt och kan försvinna av sig själv, vid besvär kan man operera bort det. Operation görs i lokalbedövning och ingreppet tar 15-20 minuter.

Efter operationen

Förband

Närmast huden har du ett operationsförband, som helst ska sitta på tills stygnen tas bort efter två veckor. Om det blöder igenom när du är nyopererad, förstärk förbandet med ytterligare kompresser och elastisk linda. Om förbandet är blodigt, blir mycket smutsigt eller vått kan det bytas under rena förhållanden.

Belasta/Skor

Man får gå på foten och belasta så mycket som smärtan tillåter.

Hygien/Dusch

Håll förbandet torrt och rent, skydda med plast vid dusch. Man kan duscha eller bada hela foten när såret är helt läkt.

Läkemedel

Lokalbedövningen du får vid operationen verkar i 6-8 timmar. Behövs värktabletter får du recept vid operationen. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn

Efter ca 2 veckor tar man bort stygnen antingen på din mottagning eller hos distriktssköterskan.

Svullnad

Alla nyopererade fötter svullnar länge, sitt med foten i högläge speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor så länge du svullnar.

Sjukskrivning

Sjukskrivning behövs sällan men beror på vilket arbete man har.

Komplikationer

Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och undantagsvis antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt vid denna typ av operation. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning och högläge.

Om det uppstår besvär efter operationen

Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm 08 572 343 80

FotCenter Göteborg 031 389 62 90

Välj ort