Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss.

Via vårdgaranti

Du som bor i Region Skåne och står i vårdkö inom ortopedi-fotkirurgi har möjlighet att via vårdgarantin söka vård på Fotcenter Göteborg via vårt vårdavtal med Region Halland.

Privatbetalande vård

Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader så som provtagning, behandlingar, operation, rehabilitering mm. Frikort gäller inte.

Vi som jobbar på FotCenter i Göteborg

Mottagning

Cecilia Elam

Specialistfysioterapeut

Cecilia Elam

Cecilia är utbildad fysioterapeut sedan 1994 med erfarenhet inom ortopedi och idrottsmedicin med inriktning mot foten. Utöver all ortopedisk rehabilitering vid skador samt foten har hon gedigen kunskap i rörelseanalys. Cecilia har i 20 år arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhus och var under många år en del av deras fotteam. Vid sidan av patientarbetet bedriver hon ett aktivt forskningsarbete.

Läs mer

Filip Nilsson

Specialist i ortopedi

Filip Nilsson

Ortopedspecialist utbildad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där han fortsatt delvis tjänstgör. Inriktad på fot och fotledskirurgi med särskild inriktning mot senskador och frakturer i fot och fotled. Medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk Ortopedisk Förening.

Läs mer
Fotcenter Jonas Johansson

Jonas Johansson

Specialist i ortopedi

Jonas Johansson

Jonas är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Han är utbildad på ortopedkliniken i Växjö samt Ljungby och tjänstgör fortfarande i Region Kronoberg. Huvudområdet är fot och fotledskirurgi. Har intresse och kompetens för de flesta fotkirurgiska skador och ingrepp, såväl öppna som artroskopiska.

Är medlem i Svenska Läkarförbundet och Svenska Fotkirurgiska Sällskapet.

Läs mer
Fotcenter ortoped specialistKrister Angel

Krister Angel

Specialist i ortopedi

Krister Angel

Är Ortopedspecialist sedan-98 och överläkare sedan 18 år tillbaka. Initialt inriktad på trauma och frakturkirurgi, men de senaste 11-12 åren helt fokuserat på fot-och fotledskirurgi.

Har stor operationserfarenhet och utför de allra flesta operationer på framfot, mellanfot, bakfot och fotled inkl större rekonstruktiva ingrepp och artroskopisk kirurgi.

Läs mer

Liliane Helger

Specialist i ortopedi

Liliane Helger

Liliane är specialist i ortopedi sedan 1997 med inriktning på fotkirurgi. Hon är utbildad i Umeå och Skene. Liliane har arbetat flertal år med fotkirurgi i Södra Älvsborg och på fotsektionen SU/Mölndal. Mellan 2009 och 2017 som ansvarig för den elektiva fotkirurgin på Frölunda Specialistsjukhus

Liliane har varit ordförande och aktiv många år i styrelsen för Svenska Fotkirurgiska sällskapet, SFS.
Särskilt intresserad av funktionell anatomi, teamarbete undervisning och utveckling av riktad träning som kan förbättra fotfunktion och pre- och postoperativ träning inför fotkirurgi.

Läs mer
Narkossjuksköterska

Shadi Ghasemi Jahani

Specialist i ortopedi

Shadi Ghasemi Jahani

Specialist i ortopedi sedan 2006. Tjänstgjort i Kungälv 2006–2015 som allmänortoped med inriktning på protes, ryggkirurgi och fotkirurgi. Arbetade på Frölunda Specialistsjukhus som överläkare inom fot och handkirurgi mellan 2015-2017. Shadi har disputerat inom ortopediområdet om artrosförändringar i armar och ben hos neurosedynskadade personer i Sverige. Hon arbetade inom SU/ Mölndal med benförankrade proteskirurgi och inom Centrum för avancerad rekonstruktion av extremitet mellan 2017 och 2019. Shadi har en bred kompetens i fotens och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter.

Läs mer

Åsa Markusson

Sjuksköterska

Åsa Markusson

Läs mer

Christian Hagbert

Sjuksköterska

Christian Hagbert

Christian är sjuksköterska sedan 2003 och arbetar på vår mottagning. Han har tidigare arbetat på ortopedmottagningen både inom landsting och privat. Han är även utbildad gipstekniker.

Läs mer

Anders Dalborg

Fysioterapeut

Anders Dalborg

Jobbar som sjukgymnast sedan 1995. Lång erfarenhet från ffa primärvården. Specialintresse för fötter sedan 15 år tillbaka. Vidareutbildning inom podiatri, även vidareutbildning inom idrottsmedicin samt kurser i manuell undersökning/behandling, bland annat inom OMT (ortopedisk manuell terapi) och Mulligan concept. Har både grund- och fördjupad kurs i akupunktur. Förutom fotcenter jobbar jag deltid inom primärvården i Region Örebro län.

Läs mer

Annika Schmidt

Undersköterska

Annika Schmidt

Annika Schmidt är undersköterska och har tidigare jobbat på Sahlgrenskas akutmottagning, de senaste 6 åren på Ortopedmottagningen, Capio Lundby Närsjukhus. Annika har nyligen vidareutbildat sig och är nu specialistundersköterska inom anestesi operation och intensivvård.

Läs mer

Jessica Pihelgas

Undersköterska

Jessica Pihelgas

Jessica är Undersköterska och även medicinsk sekreterare. Hon har arbetat inom många olika områden såsom äldreomsorg, barnmedicin, psykiatri, medicinmottagning och allmänkirurgi.

Läs mer
Narkossjuksköterska

Filippa Flodin

Receptionist/Administratör

Filippa Flodin

Läs mer

Operation

Magnus Sjöberg

Narkosläkare

Magnus Sjöberg

Magnus Sjöberg är narkosläkare och disputerade 1994 i avancerad smärtlindring. Han har tidigare bland annat arbetat som överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal och på Kungälvs sjukhus. Magnus delar sedan 2010 sin arbetstid mellan bl.a. HandCenter, FotCenter och Spine Center.

Medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer
Narkoslakare fotcenter Zeljka Lekic

Zeljka Lekic

Narkosläkare

Zeljka Lekic

Beskrivning kommer inom kort.

Läs mer

Ann-Christine Garbers

Operationssjuksköterska

Ann-Christine Garbers

Annci har arbetat som operationssköterska sedan hon var klar med sin utbildning 1987. Har arbetat i Eksjö och Mölndal, där ortopediska, allmän kirurgiska, urologiska och gynekologiska specialiteter utövats. Annci har sedan 2006 arbetat med ortopedi och förlossningskirurgi på Mölndals sjukhus.

De senare åren har hon tjänstgjort som sektionsledare och ansvarat för trauma sektionen på ortoped operation på Mölndals sjukhus. Jobbar nu här på Handcenter som operationssköterska och operationskoordinator.

Läs mer

Åsa Fotmeijer

Operationssjuksköterska

Åsa Fotmeijer

Åsa arbetar som operationssjuksköterska sedan 2012 och har tidigare arbetat på Östra sjukhuset inom främst buk-och akutkirurgi. Åsa har även arbetat på Hallands sjukhus i Varberg inom diverse specialiteter som allmänkirurgi, ortopedi och gynekologi och inom bemanningsbranschen. Hon har varit anställd hos oss sedan slutet av 2018.

Läs mer

Åsa Fotmeijer

Operationssjuksköterska

Åsa Fotmeijer

Åsa arbetar som operationssjuksköterska sedan 2012 och har tidigare arbetat på Östra sjukhuset inom främst buk-och akutkirurgi. Åsa har även arbetat på Hallands sjukhus i Varberg inom diverse specialiteter som allmänkirurgi, ortopedi och gynekologi och inom bemanningsbranschen. Hon har varit anställd i Atleva sedan slutet av 2018.

Läs mer

Claudia Eriksson

Operationssjuksköterska

Claudia Eriksson

Läs mer

Nina Ejnarsson

Operationssjuksköterska

Nina Ejnarsson

Nina har arbetat som operationssjuksköterska på Sahlgrenska sedan 2011 med operativ sjukvård inom gynekologi, urologi, transplantation, mag/tarm, bröst-endokrin, kärl-leverkirurgi samt traumakirurgi. Nina jobbar på operation samt vår mottagning.

Läs mer

Pia Asplund

Operationssjuksköterska

Pia Asplund

Pia har arbetat som operationssjuksköterska på Sahlgrenska sedan 2012 med inriktning mot gynekologi och urologi. Hon började arbeta på FotCenter 2018 och arbetar främst på operation.

Läs mer

Bojana Gerke

Narkossjuksköterska

Bojana Gerke

Läs mer

Eva Ebbmark

Narkossjuksköterska

Eva Ebbmark

Eva Ebbmark har arbetat som narkossjuksköterska sedan 2013, främst på Östra Sjukhuset/Sahlgrenska inom gynekologisk och obstetrisk anestesi. Hon började jobba på Handcenter januari 2021.

Läs mer
Narkossjuksköterska

Katarina Järlskog

Narkossjuksköterska

Katarina Järlskog

Katarina Järlskog började på HandCenter våren 2020. Hon har arbetat som narkossjuksköterska sedan 1988 framförallt på Östra sjukhuset Centraloperation och på KK-operation. Hon har även arbetat på Capio Lundby Närsjukhus i 3 år.

Läs mer

Jennifer Sellqvist Seilenz

Operationsundersköterska

Jennifer Sellqvist Seilenz

Läs mer

Åsa Markusson

Teamledare/Sjuksköterska

Åsa Markusson

Läs mer
Jane Malmström - FC Sthlm

Jane Malmström

Enhetschef

Jane Malmström

Jane har arbetat inom vården sedan 1998, blev klar undersköterska 2010 och började då jobba på hjärtkliniken Capio S:t Görans sjukhus med inriktning hjärtsvikt och arytmi. Nu senast arbetade Jane som bemannings- och klinikassistent på hjärtklinikens tre slutenvårdsavdelningar samt mottagningar. Jane började arbeta på Fotcenter 2019.

Läs mer

Hans Wahlström

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Hans Wahlström

Hans är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hans är utbildad på ortopedkliniken i Gävle och därefter byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har också varit senior extern fotkirurgisk konsult på flera sjukhus i Sverige. Hans började arbeta på FotCenenter 2017.

Hans är aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och är för närvarande styrelsemedlem. Han är också permanent fakultetsmedlem i ett stort upplagt, flerårigt, utbildningsprogram för blivande fot och fotledskirurger, Foot and Ankle Academy.

Hans har en bred kompetens i fotens och fotledens alla skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Han är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

Läs mer

Hitta hit

Fabriksgatan 10
41250 Göteborg
Öppettider
Må- tors: 8:00-16:30
Fr: 8:00-14:00

Patientrelaterade ärenden: Vårdrummet
Övriga ärenden: info.goteborg@fotcenter.nu

Fabriksgatan är avstängd i norrgående riktning, vid Gårda brandstation.
Välj istället södergående infart till Fabriksgatan.

Välj ort