Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss.

Privatbetande vård

Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader så som rovtagning, behandlingar, operation, rehabilitering mm. Frikort gäller inte.

Vi som jobbar på FotCenter i Göteborg

Mottagning

Jonas Johansson

Specialist i ortopedi

Jonas Johansson

Jonas är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Han är utbildad på ortopedkliniken i Växjö samt Ljungby och tjänstgör fortfarande i Region Kronoberg. Huvudområdet är fot och fotledskirurgi. Har intresse och kompetens för de flesta fotkirurgiska skador och ingrepp, såväl öppna som artroskopiska.

Är medlem i Svenska Läkarförbundet och Svenska Fotkirurgiska Sällskapet.

Läs mer

Krister Angel

Specialist i ortopedi

Krister Angel

Är Ortopedspecialist sedan-98 och överläkare sedan 18 år tillbaka. Initialt inriktad på trauma och frakturkirurgi, men de senaste 11-12 åren helt fokuserat på fot-och fotledskirurgi.

Har stor operationserfarenhet och utför de allra flesta operationer på framfot, mellanfot, bakfot och fotled inkl större rekonstruktiva ingrepp och artroskopisk kirurgi.

Läs mer

Liliane Helger

Ortoped

Liliane Helger

Liliane är specialist i ortopedi sedan 1997 med inriktning på fotkirurgi. Hon är utbildad i Umeå och Skene. Liliane har arbetat flertal år med fotkirurgi i Södra Älvsborg och på fotsektionen SU/Mölndal. Sedan 2009 på Frölunda Specialistsjukhus där hon ansvarar för den elektiva fotkirurgin.

Liliane har varit ordförande och aktiv många år i styrelsen för Svenska Fotkirurgiska sällskapet, SFS.
Särskilt intresserad av funktionell anatomi, teamarbete undervisning och utveckling av riktad träning som kan förbättra fotfunktion och pre- och postoperativ träning inför fotkirurgi.

Läs mer

Åsa Markusson

Sjuksköterska

Åsa Markusson

Åsa är sjuksköterska sedan 2003 och arbetar på vår mottagning. Hon har tidigare arbetat på akutortopedisk vårdavdelning på område Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Åsa är utbildad distriktssköterska och kommer närmast från Närhälsan.

Läs mer

Christian Hagbert

Sjuksköterska

Christian Hagbert

Christian är sjuksköterska sedan 2003 och arbetar på vår mottagning. Han har tidigare arbetat på ortopedmottagningen både inom landsting och privat. Han är även utbildad gipstekniker.

Läs mer

Jessica Martinez

Sjuksköterska

Jessica Martinez

Jessica var klar sjuksköterska  1991 och är vidareutbildad i intensivvård sedan 1994. Hon har jobbat inom intensivvård och  ortopedi på Sahlgrenska sedan 1991

Läs mer

Malin Nilsson

Sjuksköterska

Malin Nilsson

Malin Nilsson är sjuksköterska sedan 2000. Hon har tidigare arbetat inom ortopedi och kommer närmast från handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset. Malin arbetar som sjuksköterska både på FotCenter och HandCenters mottagning.

Läs mer

Maria Persson

Sjuksköterska

Maria Persson

Maria är sjuksköterska sedan 2006 och har efter arbete på Borås Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset erfarenhet från en rad olika kirurgiska specialiteter. Hon har bland annat arbetat med transplantationskirurgi och på kirurgisk akutvårdsavdelning.

Närmast kommer Maria från Hand-och plastikkirurgiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Maria arbetar nu som sjuksköterska på FotCenter och HandCenters mottagning.

Läs mer

Cecilia Elam

Fysioterapeut

Cecilia Elam

Cecilia är utbildad fysioterapeut sedan 1994 med erfarenhet inom ortopedi och idrottsmedicin med inriktning mot foten. Utöver all ortopedisk rehabilitering vid skador samt foten har hon gedigen kunskap i rörelseanalys. Cecilia har i 20 år arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhus och var under många år en del av deras fotteam. Vid sidan av patientarbetet bedriver hon ett aktivt forskningsarbete.

Läs mer

Lena Karlsson

Undersköterska

Lena Karlsson

Lena är undersköterska och kommer närmast från Ortopedkliniken Capio Lundby sjukhus där även handkirurgi ingick som specialitet. Lena arbetar på FotCenter och HandCenters mottagning.

Läs mer

Annika Andersson

Medicinsk sekreterare

Annika Andersson

Annika är medicinsk sekreterare sedan 2004. Hon har tidigare arbetat på ögonmottagningen på Mölndals sjukhus samt på kirurg och ortopedmottagningen och urologmottagningen på Hallands sjukhus i Kungsbacka från 2004-2018.

Läs mer

Carina Elofsson

Medicinsk sekreterare

Carina Elofsson

Carina har arbetat som medicinsk sekreterare sedan 1980. Hon har tidigare arbetat på klinisk neurofysiologi samt neurologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därefter har hon arbetat inom primärvården i Kungsbacka. Närmast kommer hon från ortopedmottagningen på Kungsbacka sjukhus.

Läs mer

Operation

Bege Johansson

Narkosläkare

Bege Johansson

Bege Johansson är specialist i anestesi och intensivvård och har arbetat på HandCenter sedan februari 2011. Tidigare har Bege varit verksam på Sahlgrenska universitetssjukhus Mölndal, Kungälvs sjukhus och Hallands sjukhus Kungsbacka.

Läs mer

Magnus Sjöberg

Narkosläkare

Magnus Sjöberg

Magnus Sjöberg är narkosläkare och disputerade 1994 i avancerad smärtlindring. Han har tidigare bland annat arbetat som överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal och på Kungälvs sjukhus. Magnus delar sedan 2010 sin arbetstid mellan bl.a. HandCenter, FotCenter och Spine Center.

Medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

Richard Sotkovszki

Narkosläkare

Richard Sotkovszki

Richard är specialistläkare i anestesi och intensivvård. Han började arbeta på Sahlgrenska och därefter på Mölndals sjukhus. Richard har även arbetat för SOS International samt som allmänläkare på vårdcentral.

Nu ansvarar Richard för driften av operationsavdelningen på HandCenter och FotCenter Göteborg tillsammans med Magnus Sjöberg och Bege Johansson.

Läs mer

Ann-Christine Garbers

Operationssjuksköterska

Ann-Christine Garbers

Annci har arbetat som operationssköterska sedan hon var klar med sin utbildning 1987. Har arbetat i Eksjö och Mölndal, där ortopediska, allmän kirurgiska, urologiska och gynekologiska specialiteter utövats. Annci har sedan 2006 arbetat med ortopedi och förlossningskirurgi på Mölndals sjukhus.

De senare åren har hon tjänstgjort som sektionsledare och ansvarat för trauma sektionen på ortoped operation på Mölndals sjukhus. Jobbar nu här på Handcenter som operationssköterska och operationskoordinator.

Läs mer

Åsa Fotmeijer

Operationssjuksköterska

Åsa Fotmeijer

Åsa arbetar som operationssjuksköterska sedan 2012 och har tidigare arbetat på Östra sjukhuset inom främst buk-och akutkirurgi. Åsa har även arbetat på Hallands sjukhus i Varberg inom diverse specialiteter som allmänkirurgi, ortopedi och gynekologi och inom bemanningsbranschen. Hon har varit anställd hos oss sedan slutet av 2018.

Läs mer

Åsa Hermansson

Operationssjuksköterska

Åsa Hermansson

Åsa har arbetat som operationssköterska sedan hon var klar med sin utbildning 1987.

Hon har arbetat på Gothenburg Medical center (ortopedi), Skandinavien HeartCenter, Östra sjukhuset centraloperation och Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus.

Åsa började på HandCenter och FotCenter 2017 som operationssjuksköterska.

Läs mer

Nina Ejnarsson

Operationssjuksköterska

Nina Ejnarsson

Nina har arbetat som operationssjuksköterska på Sahlgrenska sedan 2011 med operativ sjukvård inom gynekologi, urologi, transplantation, mag/tarm, bröst-endokrin, kärl-leverkirurgi samt traumakirurgi. Nina jobbar på operation samt vår mottagning.

Läs mer

Pia Asplund

Operationssjuksköterska

Pia Asplund

Pia har arbetat som operationssjuksköterska på Sahlgrenska sedan 2012 med inriktning mot gynekologi och urologi. Hon började arbeta på FotCenter 2018 och arbetar främst på operation.

Läs mer

Margareta Sporrong

Narkossjuksköterska

Margareta Sporrong

Margareta har arbetat som narkossjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska sedan 1982 då hon blev klar med sina specialist utbildningar.

Margerata kommer närmast från Capio Lundby Närsjukhus och har även arbetat på Sahlgrenska, Skandinavien Heart Center på Carlanderska sjukhemmet samt på Norra Älvsborgs Länssjukhus.

Läs mer

Anne Skoog

Enhetschef

Anne Skoog

Anne är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hon är utbildad på Södersjukhusets ortopedklinik och därefter varit med och byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Nacka Sjukhus. Anne började arbeta på FotCenter 2016.

Anne har i många år varit aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och i kvalitetsregistren Swedankle och Riksfot. Anne har en bred kompetens i fotens och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

 

Läs mer

Hitta hit

Fabriksgatan 10
41250 Göteborg
Öppettider
Må- tors: 8:00-16:30
Fr: 8:00-14:00

Patientrelaterade ärenden: Vårdrummet
Övriga ärenden: info.goteborg@fotcenter.nu

Fabriksgatan är avstängd i norrgående riktning, vid Gårda brandstation.
Välj istället södergående infart till Fabriksgatan.

Välj ort