Vi som jobbar på FotCenter i Malmö

Mottagning

Fotcenter Jonas Johansson

Jonas Johansson

Specialist i ortopedi

Jonas Johansson

Jonas är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Han är utbildad på ortopedkliniken i Växjö samt Ljungby och tjänstgör fortfarande i Region Kronoberg. Huvudområdet är fot och fotledskirurgi. Har intresse och kompetens för de flesta fotkirurgiska skador och ingrepp, såväl öppna som artroskopiska.

Är medlem i Svenska Läkarförbundet och Svenska Fotkirurgiska Sällskapet.

Läs mer

Vasileios Lempesis

Specialist i ortopedi

Vasileios Lempesis

Ortopedspecialist sedan 2013 med inriktning fot- och fotledskirurgi. Han disputerade 2018 vid Lunds Universitet. Har är utbildad på Skånes Universitetetssjukhus i Malmö där han fortfarande delvis tjänstgör. Vasileios har en bred kompetens i fot och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter.

Läs mer
Narkossjuksköterska

Fredrika Russ

Fysioterapeut

Fredrika Russ

Läs mer
Narkossjuksköterska

Olivia Amato Johansson

Undersköterska

Olivia Amato Johansson

Läs mer
Narkossjuksköterska

Ritva Hotait

Undersköterska, Medicinsk sekreterare

Ritva Hotait

Läs mer
Narkossjuksköterska

Monika Juhasz

Medicinsk sekreterare

Monika Juhasz

Monika är utbildad medicinsk sekreterare sedan 2002. Tidigare arbetat 13 år som barnskötare på förskola.

De första 12 åren arbetat på Endokrinologiska kliniken, vidare till Rättspsykiatriska kliniken, och därefter arbetat 5,5 år på Handkirurgiska kliniken SUS Malmö.

Började arbeta på HandCenter som medicinsk sekreterare/vårdadministratör december månad 2021.

Läs mer

Björk Bech

Receptionist/Administratör

Björk Bech

Efter avslutad gymnasieexamen sommaren 2022 arbetar Björk som receptionist på HandCenter och FotCenter Malmö.

Läs mer

Operation

Narkossjuksköterska

Dace Sevele Holsts

Narkosläkare

Dace Sevele Holsts

Dace är född och utbildad i Lettland. Specialist inom anestesi sedan 1997, biträdande överläkare sedan 2015.  Jobbar på HandCenter sedan 2022, men innan dess (2003 – 2022) Intensiv och perioperativ vård SUS, Malmö och enhetsansvarig anestesiolog på den Handkirurgiska operationsavdelningen. Regionalanestesi och barnanestesi är specialintresse.

Läs mer
Narkossjuksköterska

Ann-Marie Sjögren

Operationssjuksköterska

Ann-Marie Sjögren

Arbetat som operationssjuksköterska sedan 1986.

Senaste arbetsplatsen var operationsservice ortopedi SUS, Malmö

i 26 år. Dessförinnan arbetat inom handkirurgi, neurokirurgi och central operation.

Läs mer
Narkossjuksköterska

Lydia Engfors

Operationssjuksköterska

Lydia Engfors

Läs mer
Narkossjuksköterska

Marie Viktor

Operationssjuksköterska

Marie Viktor

Läs mer
Narkossjuksköterska

Liselotte Larsson

Narkossjuksköterska

Liselotte Larsson

Arbetat som anestesisjuksköterska sedan 1996 inom olika kirurgiska specialiteter, ortopedi och barnanestesi. De senaste 12 åren i privata verksamheter. Började på HandCenter våren 2022.

Läs mer

Jane Malmström - FC Sthlm

Jane Malmström

Enhetschef

Jane Malmström

Jane har arbetat inom vården sedan 1998, blev klar undersköterska 2010 och började då jobba på hjärtkliniken Capio S:t Görans sjukhus med inriktning hjärtsvikt och arytmi. Nu senast arbetade Jane som bemannings- och klinikassistent på hjärtklinikens tre slutenvårdsavdelningar samt mottagningar. Jane började arbeta på Fotcenter 2019.

Läs mer

Hans Wahlström

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Hans Wahlström

Hans är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hans är utbildad på ortopedkliniken i Gävle och därefter byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har också varit senior extern fotkirurgisk konsult på flera sjukhus i Sverige. Hans började arbeta på FotCenenter 2017.

Hans är aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och är för närvarande styrelsemedlem. Han är också permanent fakultetsmedlem i ett stort upplagt, flerårigt, utbildningsprogram för blivande fot och fotledskirurger, Foot and Ankle Academy.

Hans har en bred kompetens i fotens och fotledens alla skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Han är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

Läs mer

Hitta hit

Regementsgatan 35
21753 Malmö
Öppettider
Må-Tor: 07:30-16:15
Fr: 07:30-13:45
Välj ort