Privatbetalande vård

Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader.

Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss.

Hitta hit

Drottninggatan 97
11360 Stockholm

Vi som jobbar på FotCenter i Stockholm

Anna Zeipel

Enhetschef

Läs mer

Anna Zeipel

Anna är i sin grundprofession arbetsterapeut och har jobbat flera år som handterapeut på HandCenter. Anna har tidigare arbetet på den Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset. Anna tillträdde som enhetschef för FotCenter 2018.

Anna har ett samlat ansvar för verksamheten, personal och budget.

Anne Skoog

Specialist i ortopedi

Läs mer

Anne Skoog

Anne är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hon är utbildad på Södersjukhusets ortopedklinik och därefter varit med och byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Nacka Sjukhus. Anne började arbeta på FotCenter 2016.

Anne har i många år varit aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och i kvalitetsregistren Swedankle och Riksfot. Anne har en bred kompetens i fotens och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

Hans Wahlström

Specialist i ortopedi

Läs mer

Hans Wahlström

Hans är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hans är utbildad på ortopedkliniken i Gävle och därefter byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har också varit senior extern fotkirurgisk konsult på flera sjukhus i Sverige. Hans började arbeta på FotCenenter 2017.

Hans är aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och är för närvarande styrelsemedlem. Han är också permanent fakultetsmedlem i ett stort upplagt, flerårigt, utbildningsprogram för blivande fot och fotledskirurger, Foot and Ankle Academy.

Hans har en bred kompetens i fotens och fotledens alla skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Han är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

Kristina Aule Wallerman

Specialist i ortopedi

Läs mer

Kristina Aule Wallerman

Kristina är specialist i ortopedi med inriktning fot-och fotledskirurgi. Hon är utbildad vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och har som sektionschef för Fotsektionen där drivit och utvecklat verksamheten under de senaste åren.

Kristina har en bred kompetens i fotens och fotledens alla skador, sjukdomar och deformiteter och har i flera år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Kristina började arbeta på FotCenter 2018.

Hon är medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk Fotkirurgisk förening.

Jan Johanisson

Narkosläkare

Läs mer

Jan Johanisson

Jan är sedan 1984 specialist i anestesi och intensivvård. Han har arbetat som överläkare vid Södersjukhuset i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala profilerad mot trauma och stor övre gastrointestinal kirurgi.

Jan har även varit sektionschef för handkirurgin både på Södersjukhuset och Akademiska.

Jan arbetar sedan 2008 heltid privat som narkosläkare i Stockholm. Huvudparten av tjänstgöringen är nu förlagd till HandCenter och FotCenter sedan 2016.

Anna Kokoric Gustafsson

Sjuksköterska

Läs mer

Anna Kokoric Gustafsson

Anna är sjuksköterska sedan 2000 och är utbildad på Röda Korsets Högskola. Hon har tidigare arbetat ortopedmottagningen på Nacka Sjukhus, infektionskliniken på Södersjukhuset och på barnortopedmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Anna började arbeta på FotCenter 2017.

Ulrica Wolgast

Undersköterska

Läs mer

Ulrica Wolgast

Ulrica är undersköterska och har tidigare arbetat på Södersjukhuset, kirurgoperation. Hon har även arbetat på Nacka sjukhus, operationsavdelning, med specialiteter som hand- och fotkirurgi, allmänkirurgi och gynekologi. Ulrica började arbeta på FotCenter 2017.

Louise Gottlind

Fysioterapeut

Läs mer

Louise Gottlind

Louise har arbetat de senaste 7 åren som fysioterapeut, är grundutbildad via Karolinska Institutet och blev klar med sin masterexamen 2018 där hennes huvudområde var idrottsmedicin. Examen på avancerad nivå, 120 högskolepoäng via GIH. Louise har erfarenhet inom idrottsmedicin, elitfotboll, förebyggande arbete kring hälsa och digital fysioterapi. Louise började arbeta på FotCenter 2018.

Louise brinner för att stärka patientens ”empowerment” i kontakten med vården och för att göra rehabträningen genomförbar och relevant för patienten.

Ann-Christine Garbers

Operationssjuksköterska

Läs mer

Ann-Christine Garbers

Annci har arbetat som operationssköterska sedan hon var klar med sin utbildning 1987. Har arbetat i Eksjö och Mölndal, där ortopediska, allmän kirurgiska, urologiska och gynekologiska specialiteter utövats. Annci har sedan 2006 arbetat med ortopedi och förlossningskirurgi på Mölndals sjukhus.

De senare åren har hon tjänstgjort som sektionsledare och ansvarat för trauma sektionen på ortoped operation på Mölndals sjukhus. Jobbar nu här på Handcenter som operationssköterska och operationskoordinator.

Annika Granat

Operationssjuksköterska

Läs mer

Annika Granat

Annika är operationssjuksköterska sedan 10 år. Hon har tidigare arbetat på Aleris Specialistvård i Nacka. Annika har lång erfarenhet som HLR instruktör inom alla kategorier. Annika började arbeta på FotCenter 2016.

Karin Lilienberg

Operationssjuksköterska

Läs mer

Karin Lilienberg

Hon har arbetat som operationssjuksköterska sedan 2011. Hon har tidigare arbetat på Aleris Specialistvård i Nacka. Karin började arbeta på FotCenter 2017.

Nathalie Savander

Operationssjuksköterska

Läs mer

Nathalie Savander

Nathalie har tidigare arbetat med bröstkirurgi och plastikkirurgi i Helsingfors. Hon har även arbetat på handkirurgiska operationsavdelningen på Södersjukhuset. Nathalie började arbeta på FotCenter 2018.

Siri Kuylenstierna Wrede

Medicinsk sekreterare

Läs mer

Siri Kuylenstierna Wrede

Siri är medicinsk sekreterare. Hon har tidigare arbetat på Södersjukhuset, Nacka närsjukhus och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Siri började arbeta på FotCenter 2017.

Ida Malmlöf

Receptionist

Läs mer

Ida Malmlöf

Ida arbetar som receptionist på FotCenter. Hon ansvarar för receptionen och hon är den första du kommer i kontakt med när du besöker oss. Hon har tidigare arbetat på Centrum För Titthålskirurgi och HandCenter. Ida började arbeta på FotCenter 2018.