Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss.

Privatbetalande vård

Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader.

Vi som jobbar på FotCenter i Stockholm

Mottagning

Anne Skoog

Specialist i ortopedi

Anne Skoog

Anne är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hon är utbildad på Södersjukhusets ortopedklinik och därefter varit med och byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Nacka Sjukhus. Anne började arbeta på FotCenter 2016.

Anne har i många år varit aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och i kvalitetsregistren Swedankle och Riksfot. Anne har en bred kompetens i fotens och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

Läs mer

Hans Wahlström

Specialist i ortopedi

Hans Wahlström

Hans är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hans är utbildad på ortopedkliniken i Gävle och därefter byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har också varit senior extern fotkirurgisk konsult på flera sjukhus i Sverige. Hans började arbeta på FotCenenter 2017.

Hans är aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och är för närvarande styrelsemedlem. Han är också permanent fakultetsmedlem i ett stort upplagt, flerårigt, utbildningsprogram för blivande fot och fotledskirurger, Foot and Ankle Academy.

Hans har en bred kompetens i fotens och fotledens alla skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Han är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

Läs mer

Kristina Aule Wallerman

Specialist i ortopedi

Kristina Aule Wallerman

Kristina är specialist i ortopedi med inriktning fot-och fotledskirurgi. Hon är utbildad vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och har som sektionschef för Fotsektionen där drivit och utvecklat verksamheten under de senaste åren.

Kristina har en bred kompetens i fotens och fotledens alla skador, sjukdomar och deformiteter och har i flera år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Kristina började arbeta på FotCenter 2018.

Hon är medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk Fotkirurgisk förening.

Läs mer

Jennifer Lundin

Sjuksköterska

Jennifer Lundin

Jennifer är sjuksköterska och har arbetat inom vården sedan 1996. Hon tog sjuksköterskeexamen 2010, utbildad på Karolinska Institutet. Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska med ryggkirurgi, Neuromodulering på Karolinska Sjukhuset och på ortopeden St. Görans sjukhus som undersköterska. Jennifer började på FotCenter 2019.

Läs mer

Louise Gottlind

Fysioterapeut

Louise Gottlind

Louise har arbetat de senaste 7 åren som fysioterapeut, är grundutbildad via Karolinska Institutet och blev klar med sin masterexamen 2018 där hennes huvudområde var idrottsmedicin. Examen på avancerad nivå, 120 högskolepoäng via GIH. Louise har erfarenhet inom idrottsmedicin, elitfotboll, förebyggande arbete kring hälsa och digital fysioterapi. Louise började arbeta på FotCenter 2018.

Louise brinner för att stärka patientens ”empowerment” i kontakten med vården och för att göra rehabträningen genomförbar och relevant för patienten.

Läs mer

Anette Liedberg

Undersköterska

Anette Liedberg

Anette är undersköterska och delar sin tjänst mellan Fot och HandCenter. Anette har tidigare arbetat inom handkirurgi och ortopedi på Sabbatsbergs Sjukhus. Anette har också erfarenheter inom urologi och kärlkirurgi från Karolinska sjukhuset.

Läs mer

Jane Malmström

Undersköterska

Jane Malmström

Jane har arbetat inom vården sedan 1998, blev klar undersköterska 2010 och började då jobba på hjärtkliniken Capio S:t Görans sjukhus med inriktning hjärtsvikt och arytmi. Nu senast arbetade Jane som bemannings- och klinikassistent på hjärtklinikens tre slutenvårdsavdelningar samt mottagningar. Jane började arbeta på handcenter 2019.

Läs mer

Ulrica Wolgast

Undersköterska

Ulrica Wolgast

Ulrica är undersköterska och har tidigare arbetat på Södersjukhuset, kirurgoperation. Hon har även arbetat på Nacka sjukhus, operationsavdelning, med specialiteter som hand- och fotkirurgi, allmänkirurgi och gynekologi. Ulrica började arbeta på FotCenter 2017.

Läs mer

Siri Kuylenstierna Wrede

Medicinsk sekreterare

Siri Kuylenstierna Wrede

Siri är medicinsk sekreterare. Hon har tidigare arbetat på Södersjukhuset, Nacka närsjukhus och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Siri började arbeta på FotCenter 2017.

Läs mer

Christian Bergh

Receptionist/Administratör

Christian Bergh

Christian arbetar som receptionist och administratör på FotCenter. Han ansvarar för receptionen och han är den första du kommer i kontakt med när du besöker oss. Christian började arbeta på HandCenter 2019.

Läs mer

Operation

Åsa Wallinder

Narkosläkare

Åsa Wallinder

Åsa är specialist inom anestesi och intensivvård, utbildad vid Karolinska Institutet i Stockholm med examen 2007.

Hon arbetar deltid på FotCenter sedan 2019 och varvar uppdrag på länssjukhus, universitetssjukhus samt privat vård.

Åsa kommer närmast från Capio Sankt Görans sjukhus, där hon arbetat som specialist sedan 2016. Åsa hade där det medicinska ansvaret för den gynekologiska samt plastikkirurgiska sektionen.  Hon har även arbetat på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, där hon gjorde sin specialisttjänstgöring. Där hade hon huvudansvar för AT-läkarna och deras handledning, samt var delansvarig på intensivvårdsavdelningen.

Medlem i Sveriges Läkarförbund och Svensk förening för Anestesi och Intensivvård.

Läs mer

Johanna Mjärdner

Narkosläkare

Johanna Mjärdner

Läs mer

Patric Schuldt

Narkosläkare

Patric Schuldt

Läs mer

Annika Granat

Operationssjuksköterska

Annika Granat

Annika är operationssjuksköterska sedan 10 år. Hon har tidigare arbetat på Aleris Specialistvård i Nacka. Annika har lång erfarenhet som HLR instruktör inom alla kategorier. Annika började arbeta på FotCenter 2016.

Läs mer

Karin Lilienberg

Operationssjuksköterska

Karin Lilienberg

Hon har arbetat som operationssjuksköterska sedan 2011. Hon har tidigare arbetat på Aleris Specialistvård i Nacka. Karin började arbeta på FotCenter 2017.

Läs mer

Nathalie Savander

Operationssjuksköterska

Nathalie Savander

Nathalie har tidigare arbetat med bröstkirurgi och plastikkirurgi i Helsingfors. Hon har även arbetat på handkirurgiska operationsavdelningen på Södersjukhuset. Nathalie började arbeta på FotCenter 2018.

Läs mer

Helen Uhlin

Narkossjuksköterska

Helen Uhlin

Helen Uhlin är utbildad anestesisjuksköterska vid Karolinska Institutet i Stockholm med examen 2004.

Hon har lång erfarenhet av akutsjukvård samt privat vård. Arbetat med utveckling inom hygien och miljö.

Helen började arbeta på FotCenter 2019.

 

Läs mer

Anna Zeipel

Enhetschef

Anna Zeipel

Anna är i sin grundprofession arbetsterapeut och har jobbat flera år som handterapeut på HandCenter. Anna har tidigare arbetet på den Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset. Anna tillträdde som enhetschef för FotCenter 2018.

Anna har ett samlat ansvar för verksamheten, personal och budget.

Läs mer

Anne Skoog

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Anne Skoog

Anne är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hon är utbildad på Södersjukhusets ortopedklinik och därefter varit med och byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Nacka Sjukhus. Anne började arbeta på FotCenter 2016.

Anne har i många år varit aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och i kvalitetsregistren Swedankle och Riksfot. Anne har en bred kompetens i fotens och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

Läs mer

Hitta hit

Drottninggatan 97
11360 Stockholm
Öppettider
Må-Tor: 8:00-16:15
Fr: 8:00-13:45

Patientrelaterade ärenden: Vårdrummet
Övriga ärenden: info.stockholm@fotcenter.nu

Tänk på att parkeringsmöjligheterna är begränsade.

Närmaste P-hus:

Odenplansgaraget Gyldéngatan 2, 113 27 Stockholm

Drottninggaraget Rådmansgatan 63, 113 60 Stockholm

Q-park Saltmätargatan 18, 113 56 Stockholm

Välj ort